Inschrijven

*melding_main*

De liefdescursus

Deze liefdescursus heeft oorspronkelijk in Singles Magazine gestaan en is geschreven door Vilan de Loo. Je kan er doorheen scrollen of op een van de onderstaande hoofdstukken klikken om er direct naar toe te gaan.
Deel 1 De eerste mail
Deel 2 Het eerste antwoord
Deel 3 De romantische illusie
Deel 4 Hoe lang moet je mailen?
Deel 5 Van mailen over op bellen; het lijstje
Deel 6 Wat betekenen jouw mails voor die ander?
Deel 7 Kijk uit met woorden van hartstocht
Deel 8 Verschillende manieren om romantisch te mailen
Deel 9 Als die ander met meerdere mensen mailt
Deel 10 Als je ineens niets meer hoort (1)
Deel 11 Als je ineens niets meer hoort (2)
Deel 12 Tips voor Valentijnsdag
Deel 13 Niet verlegen worden
Deel 14 Plan van aanpak
Deel 15 Alles stap voor stap
Deel 16 Waarheid en leugen
Deel 17 Als opeens alles anders is
Deel 18 Als je meerdere mails hebt. Luxeproblemen
Deel 19 Durf romantisch te zijn
Deel 20 Geen directe vragen!
Deel 21 Verliefd per mail. En nu?

Deel 1 - De eerste mail

Wie liefde en romantiek via het internet zoekt, wie voor het eerst contact legt, wie voor het toetsenbord klaar zit om de allereerste mail te schrijven, die aarzelt. En terecht. De eerste romantische mail heeft dezelfde betekenis als de openingszin in het café. Men wordt er meedogenloos op afgerekend. Of er later vertederd aan herinnerd.
e-Matching is gemakkelijker dan het café. De openingszinnen liggen voor het oprapen. U bestudeert het profiel van degene op wie u een oogje heeft. Dat is wat anders dan er eventjes doorheen scrollen. Bestuderen wil zeggen: erbij nadenken. Zeggen de films die genoemd worden u iets? De film-encyclopedie erbij halen is geen verspilde moeite als u naar romantiek verlangt. Daarom bezoekt u ook even de sites die genoemd worden. Het gaat hier niet om een research die uren duurt. Alleen een klein vooronderzoekje.
Dan neemt u ook even de tijd voor de eerste mail. Stuur nooit standaardmails. Vroeger of later valt u genadeloos door de mand. Het kan immers best voorkomen dat degene die u mailt een bekende is van iemand die eerder uw standaardmail ontving, of eerder een ander alias had gekozen. Stuur ook geen uitgebreide epistels waarin u vertelt de ontbrekende vader of moeder voor uw kinderen te zoeken. En geef nooit meteen uw telefoonnummer. Enige voorzichtigheid zal prettig overkomen.
Wat dan wel? Een vriendelijke aanhef, enkele regels waarom u de ander schrijft (zoals herkenning van de films of belangstelling voor de sites) en dan iets over uzelf dat niet in uw profiel terug te vinden is. Daarna sluit u af met een zin, waarin u de hoop uitspreekt dat die ander terugschrijft. Of: u stelt het op prijs, u kijkt ernaar uit, of andere woorden van gelijke strekking.
 

Deel 2 - Het eerste antwoord

Maar eerst: gaat u wel verder? U behoort de eerste reactie van een ander niet strenger te beoordelen dan u wenst dat de uwe gedaan wordt. Maar u mag wel naar enkele punten kijken, omdat die u informatie verschaffen over degene met wie u te maken heeft. Let daarom even op het volgende. Is die ander ingegaan op iets dat u in uw eerste mail noemde of ontving u een standaardmail? Als uw voornaam verkeerd gespeld wordt, is dat een bedenkelijk teken van achteloosheid. Of van woordblindheid, waar u pas later tactvol naar mag informeren. Kijk ook of u aanknopingspunten tot verder contact vindt. Zit u een uur naar het mailschermpje te staren, terwijl u van binnen alleen een grote leegte voelt, dan is de befaamde 'vonk' vooralsnog afwezig.
Welnu. U heeft besloten terug te mailen. Bravo! Romantiek komt niet uit de lucht vallen, u zult er iets voor moeten doen. Daar gaan we. U kunt in uw tweede mail uw blijdschap uiten over iets. Wees oprecht als u zich blij toont over het spoedige antwoord, de vriendelijke toon of een gedeelde belangstelling voor een hobby. Vervolgens gaat u daar met enkele zinnen op in. Zeg ook iets over een gebeurtenis uit uw dagelijks leven, zoals een gisteren aangeschafte computer, een recept dat goed lukte of een tentoonstelling die erg mooi was. Dat heet contact leggen. Op deze manier gaat u met de ander al een beetje uw leven delen en dat is bevorderlijk voor het wij-gevoel. U sluit uw tweede mail net als de eerste af met enkele vriendelijke zinnen. Denk erom: geen ellenlange epistels schrijven. Uw mailcontact is pril, dus kwetsbaar.
 

Deel 3 - De romantische illusie

Het gaat goed, maar het kan beter. De eerste romantische mails tussen u en die nog onbekende ander zijn uitgewisseld. Inmiddels vertoont u vreemd gedrag. Wat is er aan de hand?
Opeens staat u 's morgens vroeger op dan anders om te zien of er e-mail is. Blijft de electronische brievenbus leeg, dan bent u de hele dag een beetje kribbig. Indien mogelijk, controleert u zo vaak mogelijk of er alsnog post in. Ook schrijft u vaak in gedachten mogelijke antwoorden op mails die u nog niet kreeg. En u dagdroomt over de ontmoeting. Kort gezegd: u bent geobsedeerd door iemand die u niet kent.
Nu ja, niet kennen. Al die mails gingen toch ergens over en nooit eerder voelde u zo'n bijzonder contact. Het is tijd om te telefoneren, dan elkaar te ontmoeten en vervolgens om samen altijd gelukkig te zijn. Toch aarzelt u. Terecht, zou ik zeggen.
Mailen is verrukkelijk. Het geschreven woord heeft in deze digitale tijden aan charme gewonnen. Het is zelfs in staat uw verlangens en verbeeldingskracht zodanig te activeren, dat u zeker weet met de Ware te mailen. Dit is een romantische illusie. Als u gaat telefoneren, toetst u deze illusie aan de realiteit. Iedere kleine tegenvaller kan uw illusie aantasten. Dan heeft u geen fijn mail-contact meer over. Als die ander inderdaad de Ware is, zullen de mails anders van aard worden. Wat er ook gebeurt, de mail-correspondentie zoals die nu is, zal veranderen. En dat is niet terug te draaien.
U begrijpt dat ik enige voorzichtigheid aanbeveel. Mail een maand, twee of drie maanden. Dan is de eerste verrukking voorbij en u kunt beter bepalen of u echt de ander wilt zien. Vooralsnog concentreert u zich op het opbouwen van een mooie romantische mail-relatie. Dat is al moeilijk genoeg. Het mag niet saai worden, dat is duidelijk. En voortdurend romantisch gebroei is ook niet vol te houden. Hoe het dan wel moet, komt in de volgende aflevering aan de orde.
 

Deel 4 - Hoe lang moet je mailen?

Verliefd per e-mail, kan dat eigenlijk? Mensen om u heen verklaren u voor gek als u duizelig van verlangen 's morgens uw mailbox opent. U heeft die ander nog nooit gezien, zelfs niet gesproken en toch vertoont u alle symptomen van verliefdheid. Dat is geen inbeelding. Het is een emotionele reactie op wat zou kunnen zijn en worden. Met iedere mail die u ontvangt en stuurt, raakt u aan een mooie toekomst met ware liefde.
Zo kunt u dromen na het uitwisselen van romantische mails. Beiden verlangt u naar liefde. U bent verlangend om elkaar te zien, want die mooie toekomst begint liever vandaag dan morgen. En toch loopt het anders, merkt u.
De vorige keer legde ik u al uit dat het verstandig is om eerst een tijdje te mailen, in plaats van meteen door draven naar een ontmoeting. Verval echter niet in het andere uiterste. Aldoor broeierige e-mails schrijven waarin meer van hetzelfde staat, houdt u niet vol. Het kan dan gebeuren dat u steeds meer over uw dagelijks bestaan gaat schrijven. Noteert u daarbij ook wat levensvisie, dan worden uw mails langer en langer. Van de weeromstuit ontvangt u schijnbaar eindeloze mails terug. Dat kan lastig zijn.
Want alle verliefdheid ten spijt, gaat alles gewoon door. De school, het werk en de vraag wat u 's avonds moet eten, eisen ook uw aandacht op. Voorkom een uitputtingsslag. Lange mails verdeelt u bij het beantwoorden over een aantal onderwerpen. Ga oprecht in op enkele onderwerpen, en laat andere rusten. U hoeft niet alles meteen te zeggen. Als u samen een mooie toekomst staat te wachten, is er immers nog tijd genoeg voor urenlange conversatie. Wees wel zo attent aan die ander uit te leggen, waarom u zo handelt. Zeg dan niet: "Ik kan niet meer schrijven, omdat ik de vuilniszakken nog moet buitenzetten." Zeg liever: "Het is erg druk, maar ik wilde je toch graag schrijven."
In den beginne is mailen alles voor u, maar dat verandert. U verlangt elkaars stem te horen. Is dat verstandig? En wat moet u dan zeggen? Als u daaraan denkt, is het net of u nooit een telefoongesprek hebt gevoerd. Wanhoop niet.
 

Deel 5 - Van mailen over op bellen; het lijstje

Gaat mailen vervelen? Dat kan. Al enkele weken lang onderhoudt u een romantische correspondentie met een intieme vreemde. Uw verbeelding is op hol geslagen, uw hormonen draven mee en u van de weeromstuit verlangt u er hevig naar de ander te spreken. U wilt gaan telefoneren. Maar u durft niet. Wat nu?
Uw terughoudendheid is terecht. Het beleven van een digitale verliefdheid is even mooi als kwetsbaar. De grootste charme ervan ligt immers in de belofte. O, die ander zal eindelijk de ware zijn, want u begrijpt elkaar nu al zo goed. En als u nog geen foto's heeft uitgewisseld, bent u gehecht aan uw droombeelden. Zijn er wel foto's, dan fantaseert u over de geur van die ander, het hand-in-hand lopen en het blije gevoel dat het samenzijn zal geven. De toekomst straalt u tegemoet, alleen is het lastig om te gaan telefoneren. Want dat betekent een eerste kennismaking met de fysieke realiteit. Toch is het mogelijk daar goed mee om te gaan.
U bent vertrouwd met elkaar geraakt in de e-mails. Daarin kunt u dus ook knusjes al uw neurotische angsten en vrezen met elkaar bespreken aangaande het telefoneren. Doe dat alstublieft. Gedraagt u zich stoer in de veronderstelling dat u daarmee indruk maakt, dan doet u zichzelf en de ander tekort. Het is verstandiger om te mailen in hoeverre u gevoelig bent voor stemmen, of u geneigd bent domme dingen te zeggen onder invloed van zenuwen en hoe u het beste zo'n eerste telefoongesprek kunt beëindigen. Het verdient aanbeveling ook het gespreksonderwerp te bepalen, al doet u dat alleen maar voor uzelf, op een lijstje.
Een lijstje? Ja, spontaan is het niet. Wel een goede voorbereiding. Op dat lijstje noteert u vragen die niet met ja of nee te beantwoorden zijn. Zo vraagt u wat de ander vandaag gedaan heeft of u verzoekt de kamer die hij of zij om zich heen ziet te beschrijven. Het telefoongesprek mag u altijd afsluiten door te zeggen dat u zich wat overweldigd voelt en daarom wil ophangen.Na het telefoneren is het is uitermate belangrijk om dat heerlijke mailcontact te bewaren. Dat doet u door binnen 24 uur na het telefoongesprek weer te mailen. Schrijf hoe het was om de stem van die ander te horen en ga ook in op onderwerpen die in vorige mails aan de orde kwamen. Zo behoudt u de vertrouwelijkheid die er eerst was.
Maar hoe nu verder? Is e-mailen het ware, of moet u nu regelmatig gaan telefoneren? En wanneer wordt uw mailrelatie monogaam? Eens moet u toch bepalen of u 'ook zo' met anderen mailt.
 

Deel 6 - Wat betekenen jouw mails voor die ander?

E-mailen is leuk, maar voor sommigen alles. Tot welke categorie degene behoort met wie u romantische mails uitwisselt, weet u niet. Het kan wel zo zijn, dat de complimenten die u ontvangt, al naar talloze anderen zijn gestuurd. En dat terwijl u met tedere vingers woordjes tikt waar u soms zelf van moet blozen. Daarom is het goed tijdig te achterhalen, wat uw mails voor de ander betekenen.
Een praktische en elegante manier om dat te achterhalen, is de aanhef van de mail te bestuderen. Dat is tegelijkertijd een kleine karakterstudie, hetgeen in prille stadia van de liefde altijd nuttig is. Begint iemand al snel mails te sturen met als aanhef "lieve", waarna dan uw naam volgt? Dan heeft u te maken met iemand die misschien de betekenis van het woord niet kent of die meteen in vuur en vlam staat voor u. Dat is wel heel gauw. Zou de liefde even snel over kunnen gaan? Een vraag die u dient te beantwoorden. Dan zijn er, die menen geestig of modern te zijn door Engelse kreten als aanhef te gebruiken. Nu, als u daarvan houdt is het geslaagd, maar zelf vind ik het wat te gemakkelijk. Dan maar "beste"? Misschien. Heerst in uw mails een klimaat van voorzichtige beschaving, dan is dit een geschikte aanhef. Blijft over alleen de voornaam met daarachter een komma. Indien u zich niet stoort aan de mogelijke kilheid ervan, en u kunt er kleine creatieve vondsten aan toevoegen, dan is deze eenvoudige aanhef nog het beste. Als er na een maand opeens wel 'lieve' voor staat, weet u tenminste dat het van waarde is.
Terwijl u dit overdenkt, volgt de ene mail de andere op. Het wordt almaar gezelliger en uw buik vult zich met vlinders. Maar u heeft ook anderen met wie u zo mailt. De een is erotisch, de ander vriendelijk, een derde denkt al aan trouwen. Moet u kiezen?
Ja en nee. Ieder zelfdenkend mens weet dat internet ook de 'virtuele werkelijkheid' wordt genoemd. Dat wil zeggen: verzonnen. Het hoeft niet. Het kan wel. Wat de ander zegt, kan verzonnen zijn. In de virtuele dimensie is dat een zegen of een risico, afhankelijk van het resultaat. Kiezen hoeft niet zolang u mailt. Maar zodra u er een andere dimensie bijvoegt, telefoneren of ontmoeten, dient u de waarheid te spreken over uzelf. Daar geldt dat immers als norm. Het is dan handig, als u niet te veel over uzelf hebt gefantaseerd. Anders is de kloof tussen werkelijkheid en virtuele realiteit te groot om nog te overbruggen.
 

Deel 7 - Kijk uit met woorden van hartstocht

Een werkelijke romantische mail is moeilijk om te schrijven. Wie woorden van hartstocht gebruikt, loopt het risico aangezien te worden voor iemand die alleen belangstelling heeft voor de fysieke kant van de liefde. Bent u echter alleen vriendelijk in de mails, dan is er weinig kans op romantische ontwikkelingen. Oei. Wat nu?
In de eerste mails die u met uw mogelijke geliefde uitwisselt, schrijft u enkele alinea's over wie u bent en wat u zoal doet. Hoe dat moet, heb ik in vorige afleveringen uiteen gezet. Wat u echter ook hoort te beschrijven, is uw verlangen naar liefde. Want hoe geslaagd en succesvol u ook bent, zonder liefde is het maar een kale bedoening. Overdrijf hierin niet. Beschrijft u uitvoering hoe eenzaam u bent, dan schrikt een ander. En terecht. Eenzaamheid is niet op te lossen door de aanwezigheid van een ander, wel door het opbouwen van een zinvol bestaan. U laat het hopelijk uit uw hoofd om te beschrijven hoe uw slaapkamer eruit ziet en naar welke lichaamsdelen u het liefste kijkt. Geloof mij, velen menen daardoor een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit te stralen. Ontvangt u dergelijke mails, dan weet u dat het geen romantiek is waar die ander naar verlangt. Zoekt u ware liefde, dan is het raadzaam zo'n mail-wisseling snel af te ronden.
Indien u gecharmeerd bent van een ander, laat u dat blijken door dat eenvoudigweg te schrijven. Vertel dat u uitkijkt naar de e-mail, dat u vaak aan hem of haar denkt en erover fantaseert hoe het zou zijn om elkaar te ontmoeten. Kom er eerlijk voor uit, dat u bang bent tegen te vallen bij een chat, telefoongesprek of ontmoeting. Kwetsbaarheid schept vertrouwelijkheid, maar alleen als u oprecht bent. Als u aan die voorwaarde voldoet, mag u alles schrijven. In onze zakelijke wereld horen wij snel en doelgericht te handelen, is de gedachte. Ook in de liefde. U heeft enkele mails uitgewisseld en wilt meteen beslissen wat u aan de ander heeft. Is dat wel terecht? Of is het verstandiger nog even te wachten? Met andere woorden: hoe beoordeelt u de romantische emails die u krijgt? Moeilijker kan het haast niet, maar toch zijn er enkele richtlijnen die belangrijk zijn om aan te houden.
 

Deel 8 - Verschillende manieren om romantisch te mailen

Voor de eerste keer romantisch mailen is leuk, de tweede keer brengt het feest der herkenning maar de derde en latere keren. Het verveelt u soms. Alweer te moeten uitleggen wat uw hobby's zijn en hoe u over de toestand in de wereld denkt. Het staat u eigenlijk zelfs tegen. Liever wilt u meteen terzake informatie uitwisselen, zodat u snel weet of er kansen zijn op romantiek. Als u zo denkt, heb ik maar een ding te zeggen: foei. U kunt op verschillende manieren romantisch mailen. Misschien wilt u alleen wat flirten. Altijd leuk. Tenminste, zolang de ander uw bedoeling goed begrijpt. U stuurt dan korte mails, waarin u oppervlakkig over vriendelijke onderwerpen schrijft. Een beetje uitdagend mag, maar sexuele opmerkingen liever niet.
Dergelijke flirt-mails duren gemiddeld anderhalve maand, maar daarna is er wel weer een ander die het leuk vindt. Dan kunt u ook op zoek zijn naar de Ware Liefde. Met al die drukke agenda's is een digitale ontmoeting wel zo handig. e-Matching is een grote opslagplaats van mogelijke geliefdes die u allemaal even kunt proberen. Zou het werkelijk? Zet even een kopje thee en denk na.
Romantisch mailen is een mooie manier om een liefde te vinden, maar daar moet u wel zelf aan meewerken. Als u iemand aanschrijft of een mail ontvangt, staat u in principe aan het begin van een leven samen. Bederf dat niet door zakelijk en koud vragen te stellen. Blijf vriendelijk en neem tijd om te schrijven. Zo kijkt u immers ook naar de post die u ontvangt. Een haastige mail betekent dat die dag alles belangrijker was dan u te schrijven. Veel tikfouten laten zien dat die ander onzorgvuldig met u omgaat. Blijven uw vragen onbeantwoord, dan heeft die ander meer aandacht voor zichzelf dan voor u. Komen er iedere dag veel mails, dan wordt u weinig tijd voor een eigen leven gelaten. Zoals nu, zo ook straks. U begrijpt het al. Romantisch mailen is de eerste fase van de romantische relatie.
Maar daarmee komen nieuwe valkuilen in beeld. Als er mailenderwijs prille liefde ontstaat, moet u dat onder woorden kunnen brengen. Die ander moet weten dat het geen afgesleten gezegdes zijn, maar dat u het echt meent. Hoe mailt u dat u om iemand geeft die u nog nooit heeft gezien? Bent u krankzinnig als u alleen door mailen verliefd bent?
 

Deel 9 - Als die ander met meerdere mensen mailt

U mailt en u bent verliefd. Zie hier de moderne mens, die intimiteit beleeft via de computer. Maar is dat erg? Welnee. Het is juist prettig. De vorige generatie moest nog naar eindeloze dansavonden voor alleenstaanden om daarna vermoeid en eenzaam thuis te komen. U kunt surfen en tegelijkertijd lunchen. Geen minuut gaat zo verloren; wat kan beter zijn? Alle verdedigende woorden daargelaten, soms vindt u het zelf ook wel een beetje gek. Elkaar nog nooit ontmoet, wel veel e-mails uitgewisseld en het voelt alsof u de liefde van uw leven heeft ontmoet. Aan mensen zonder computer valt dit nauwelijks uit te leggen, maar gelukkig zijn we onder ons.
Wij allen verlangen naar liefde en die zal ons, naar verwachting via de computer bereiken. Eens staat u er dus ook voor: verliefd, mailend en wat nu? Want zoals men in het uitgaansleven gewetenloze hartenbrekers heeft, zo surfen die ook langs uw hart. In een disco stort u uw hart niet meteen uit, ook al vindt u die ander opeen de mooiste uit heel Nederland. Doe dit dus ook niet in uw mails. Als u zo zeker was van wederliefde, twijfelde u immers niet wat te zeggen. Het is verstandig eens voorzichtig te informeren of die ander veel mailt. Doe dit bijvoorbeeld door te verzuchten dat u niet begrijpt hoe sommigen zo veel mails op een dag kunnen beantwoorden. Als degene met wie u zo graag mailt, dan opeens zes andere correspondenties voert, bent u niet zo bijzonder als u dacht. Of zijn die anderen 'voor erbij,' voor 'zomaar'? Wat vindt u van iemand die zo met mensen omgaat?
Dan kunt u eens vragen wanneer die ander nu precies kijkt of er mail is. In het antwoord hoort u waarschijnlijk hoe vaak er wordt gekeken of er van u mail is. Hopelijk veel te vaak. Als u op deze vragen een duidelijk antwoord heeft gekregen, dan weet u hoe bijzonder u voor de ander bent. Dat kunt u dan in gelijke woorden tegen die ander zeggen. Hoera! Liefde! Maar wees voorzichtig, want in iedere rozentuin groeien ook doorns. Wat doet u als de ander op een dag niet meer reageert op uw e-mails? Dapper veronderstelt u dat de computer vast stuk is. Intussen ligt u er 's nachts wakker van. In deel 10 ga ik verder over het omgaan met onverwachte pauzes tussen u en de ander.
 

Deel 10 - Als je ineens niets meer hoort (1)

U danst door het leven, want u heeft een computer. En uw geliefde, of nu ja, uw aanstaande mail-geliefde ook. U stuurt romantische mails, u fluistert zoete woordjes tegen die ander in de chatrooms en soms verzendt u zelfs een ondeugend attachment. De mail-geliefde kan er ook wat van, zo blijkt iedere dag. O, het kan niet beter gaan dan nu en als de monitor ertegen bestand was, zou u het scherm dagelijks met duizend kussen belonen. Als dank voor de liefde die u verwacht. Maar dan opeens is het stil. Er komt allerlei mail, alleen niet van de aanstaande geliefde. U logt wel tien keer achter elkaar in. Nog steeds niets. Wat nu?
Stort geen tranen op uw toetsenbord, want we proberen eerst verstandig te zijn. Dat wil zeggen: nadenken. U gaat dus niet de ander opbellen om te vragen of uw laatste mail wel is aangekomen, en al helemaal laat u het uit uw hoofd om botweg te vragen wat er aan de hand is. Papieren post versturen is ook uit den boze. Even ademhalen, hersens gebruiken en een lijstje van mogelijkheden maken.
De computer van uw mail-geliefde kan stuk zijn. Voordat hij of zij een internetcafé heeft bereikt, een nieuw e-mailadres bezit (want natuurlijk: wachtwoord vergeten) en u op de hoogte heeft gebracht van de nieuwste ellende, zijn we al enkele dagen verder. Afwachten dus. Verder kunnen er allerhande technische problemen zijn waarvan u zich geen voorstelling kunt maken; ook komt het nog steeds voor dat er een mail op eigen kracht gaat reizen en in de regel niet bij de geadresseerde belandt. Kortom, u wacht braaf enkele dagen op een bericht uit het internetcafé.
Stel dat het bericht niet komt. Welnu, nog geen reden om in de gracht te springen. Misschien heeft uw mail-geliefde geen tijd of energie genoeg naar een internetcafé te gaan. Het kan. Maar het hoeft niet. Daarmee komen we bij de andere redenen waarom iemand zwijgt. Stel, de ander heeft het te druk. Even opletten. Het kan zijn, dat de eerste drukke fase van het romantisch mailen voorbij is. Na de wittebroodsweken keert het dagelijks leven terug. De ander zal waarschijnlijk stapels achterstallig werk hebben, dat eindelijk aandacht opeist. Misschien zijn er vrienden of familieleden op bezoek die het zo gezellig vinden dat ze te lang blijven. Of eh... de poes is ziek en heeft 24 per dag verzorging nodig. Net als u, denkt u treurig. Ik wil maar zeggen, er kunnen allerlei verstandige redenen zijn waarom iemand opeens niet meer mailt.
Algemeen advies: geen paniek, weekje wachten. Na een week is er een andere situatie ontstaan. Als u de mail ophaalt, doet u dat niet meer vol verwachting, maar met enige argwaan. Boosheid zelfs, misschien. Wordt u verwaarloosd, bent u gedumpt, is de verkering uit voordat het eigenlijk aan was of hoe zit het? In deel 11 ga ik verder met dit pijnlijke onderwerp.
 

Deel 11 - Als je ineens niets meer hoort (2)

Mailen was fijn, mailen was heerlijk. Opeens was er een Ander die u e-mails stuurde vol zoete woordjes en zwoele beloften. U ging er zo in op, dat er eigenlijk niets anders meer bestond dan het computerscherm. School of werk, familie of vrienden, het verdween allemaal naar de achtergrond omdat er een lief iemand was die u romantische mails stuurde. En toen opeens stopte dat. U heeft een week gewacht, precies zoals ik in de vorige aflevering uitlegde. Nog steeds geen post. Wat nu?
De afgelopen week heeft u alle mogelijke redenen voor deze mogelijke mailpauze aangevoerd, maar helpen deed het niet. U werd er alleen maar knorriger van. Daarom is het nu tijd om te handelen.
U stuurt een korte e-mail. Als een romantische deurwaarder bent u duidelijk in uw bedoelingen. U vertelt dat u de situatie niet begrijpt, ongerust bent over de ander en graag wilt weten wat er aan de hand is. Daarom zou u graag binnen een week op de hoogte gebracht willen worden. Dat laatste is belangrijk: stel een grens! Anders blijft u eeuwig wachten. Komt er na die week geen mail? Dan stuurt u een mail met dezelfde boodschap en een onsje meer teleurstelling. Nog niets? Tijd voor een andere fase: detectivewerk.
Romantisch e-mailen is een liefde vol valstrikken. Het zou heel goed kunnen zijn, dat uw mailende aanbidder m/v zich anders voordoet. Het is nu tijd voor een grondige speurtocht. Lees de mails nog eens goed door en haal alle persoonsnamen, bijzondere termen en combinaties daarvan door enkele zoekmachines. Sla Google niet over, en klik dan ook even op images. Besteed hier gerust een hele avond aan. U wilt immers weten wat er aan de hand is.
Met de informatie die u heeft gevonden, probeert u de ander te traceren. Telefoonboeken, postcode-naslagwerken en digitale steden; alles wat u nader tot die ander kan brengen, gebruikt u. Idealiter vindt u een adres of een ander e-mailadres. Stuur nog een mail of brief waarin u zegt, dat als de ander binnen twee weken niet gereageerd heeft, u moet concluderen dat er op het contact geen prijs meer wordt gesteld Als de stilte blijft bestaan, is het tijd voor een afscheidsmail, zonder bitterheid.
En dan. Dan kunt u zichzelf verdrinken in uw verdriet, maar ook iets anders doen. Een nieuwe romantische geliefde vinden. Jawel. Straks wordt het weer lente, de krokussen gaan onvermijdelijk bloeien en wat dan? Blijven geloven in digitale romances, hoe moet dan eigenlijk? In deel 12 gaan we hier dieper op in.
 

Deel 12 - Tips voor Valentijnsdag

U bent verliefd of wilt dat worden. Liefst vandaag nog. En per mail, als het kan. Want februari is de maand der liefde, met als hoogtepunt het Valentijnsfeest. Terwijl u aan een Zeker Iemand denkt, zit u voor het computerscherm en uw handen zweven boven het toetsen bord. Maar dan aarzelt u. Aarzeling in de romantiek is een mooi fenomeen. Het wil zeggen, dat er een belangrijk moment is. Gaat u een kus geven, een aanzoek doen of een digitale liefdeskaart versturen? Stappen van belang, waarbij een aarzeling past. Aarzelen stemt tot nadenken. En het voorkomt romantische brokkenmakerij.
Neem nu Valentijnsdag. Vanaf vrijwel iedere romantische internetsite kunt u romantische Valentijnskaarten verzenden. Maar… wat u met een muisklikje verstuurt, is meer dan alleen een e-card. Daarmee reizen uw hoop en verlangens naar romantiek. Kies dus zorgvuldig uw kaart, zou ik zeggen. Geen loodzware bestanden, want daarmee belast u de ander te zeer. Humoristisch bedoelde afbeeldingen laat u maar in uw eigen computer. Als de liefde pril en digitaal is, werkt humor altijd verwarrend. Seksuele voorstellen laat ik buiten beschouwing; in de Valentijnsmaand gaat het om andere zaken.
Wat dan wel? Welnu, op e-Matching vindt u talloze aanstaande geliefden. Blader eens door al die namen en profielen, en luister naar uw hart. Maakt dat een klein sprongetje? Hoera! Uw hart is geraakt. Nog eens lezen, en dan goed opletten op welk moment uw hart nog eens zo reageert. Stel: het is de naam die u raakt, of de woonplaats of het beroep dat de ander heeft. Dat is uw aanknopingspunt. U surft net zo lang over het internet tot u een romantische kaart gevonden heeft die daarop aansluit. Die verstuurt u met een paar zoete minnewoordjes erbij.
Wanneer, vraagt u mij. Precies op Valentijnsdag is natuurlijk ideaal; maar ook na de 14de februari mag het. Uw kansen op ware liefde zijn immers niet gebonden aan Valentijnsdag. Misschien logt uw geliefde pas de dag erna in, of de week erna. Houdt moed, voor, op en vooral na Valentijnsdag. En het belangrijkste is: doe iets. Wie liefde wil, zal daarin duidelijk moeten zijn.Maar onder ons zijn velen die verlegen zijn. Zij piekeren. Hoe moet het nou, i emand vinden via de computer? Kan het niet op de normale manier? Ik zeg dan: wie zich schaamt om naar liefde te zoeken, vindt een liefde om zich voor te schamen. In deel 13 meer hierover, met nieuwe praktische aanwijzingen.
 

Deel 13 - Niet verlegen worden

De eerste romantische mail is het gemakkelijkste. U stelt zich voor, vertelt waarom u schrijft en uit uw verlangen naar een antwoord. Maar enkele mails verder bent u al onrustig. Naarmate de correspondentie vordert, wordt dat erger. Want dan denkt u: wat als het wat wordt... En die gedachte maakt u verlegen. Wat nu?
Als het erop aan komt, zijn wij allen verlegen. Want dan voelen we, wat er gewonnen of verloren kan worden: een grote liefde, om thuis mee te knuffelen en buiten de wereld aan te kunnen. Wie romantisch wil mailen, begrijpt dat ieder woord dan belangrijk is. Opeens lijkt naar het café gaan en daar iemand ontmoeten veel eenvoudiger.
Niet doen! Of beter: ook doen. U hoeft niet te kiezen. Maar u kunt vele avonden in het café doorbrengen zonder iemand te ontmoeten, terwijl een mooie datingsite u meteen met een ander in contact brengt. Dat is praktisch. En het kan even romantisch zijn. Toch zijn er mensen die schamen om op elektronische wijze iemand te ontmoeten. Zij denken dat het eigenlijk alleen voor kneuzen is, die op de 'normale' manier niemand tegenkomen. Onzin, natuurlijk. We leven in een moderne tijd, met alle mogelijkheden van dien. Alleen mensen met teveel vrije tijd staan avonden lang in zo'n eenzaam café.
En zo bent u aanbeland bij de mogelijkheden van het romantisch mailen. U hoort dat er via het internet hartstochtelijke ontmoetingen en romantische relaties zijn geweest, u wilt dat ook en liefst vandaag nog. In langdurig mailen heeft u geen zin want het wordt lente. Wat nu? Dat ligt voor de hand: bedenk wat u het eerste wilt: hartstocht of ware liefde. Dan stelt u een plan op, hoe dat te verkrijgen. Daar komt een speciale manier van romantisch mailen aan te pas, die ik deel 14 zal bespreken.
 

Deel 14 - Plan van aanpak

Lente, liefde, en graag meteen. Zo voelt het als de zon schijnt, de eerste terrasjes verschijnen en u allerlei onrust in uw hart voelt rondkolken. Wat te doen? Wachten tot er eens iemand op uw pad komt. Kan. Maar misschien is het dan winter en zoveel geduld heeft u niet. Eindeloos met iemand mailen om daarna goede vrienden te worden, staat u evenmin aan. Tijd voor een Plan van Aanpak.
Een Plan van Aanpak heeft een doel. Denk daar allereerst over na. Wat wilt u: een romantische geliefde voor altijd, een weekend vol hartstocht, iemand overzee om vol zoete smart naar te hunkeren of eh... nou, de keus is aan u. Via intensief dagdromen kijkt u het diepste in uw hart kijken; de dagdroom die u het vaakst repeteert, weerspiegelt uw verlangen.
Uit het doel volgt de weg. Stel, u wenst een snelle Lenteliefde. Zet dan een contactadvertentie op het internet. Niet wachten op de zaterdagkrant, dan scheelt weer een halve week. Ook geen gezeur over mensen op de 'normale' manier ontmoeten. Dit is tegenwoordig ook een normale manier.
Na de advertentie komen er reacties. Niet? Verander dan na een week de tekst. Ja, zo snel al. U heeft immers haast, want grote verlangens kwellen u. In uw reacties op de emails bent u argeloos en openhartig. Weg met de voorzichtigheid! Groots en meeslepend spreekt u over eenzaamheid en liefde, alsof het woorden zijn die u dagelijks gebruikt, en over een leeg hart dat alleen door die ene gevuld kan worden. Denk erom: alleen in het enkelvoud spreken, en hou het specifiek. Dus niet: "een nieuwe liefde" want dat suggereert dat er hierna weer een andere nieuwe komt. Maar wel: de liefde. En ook niet: "na vele teleurstellingen", want daarmee laat u merken alle problemen uit het verleden nog mee te zeulen. Maar wel: "ik blijf hopen op die ene".
Wees luid en duidelijk als u naar liefde verlangt. Maar: overschreeuw uzelf niet in uw mails. Want er zijn er, die te gauw te grote woorden gebruiken. Wat dat zijn en hoe u die moet vermijden, bespreek ik in deel 15.
 

Deel 15 - Alles stap voor stap

Onlangs ontving ik een e-mail die romantisch bedoeld was. De afzender sprak lovende woorden over mijn uiterlijk, prees mijn innerlijk en schilderde mij in kleurrijke beelden hoe wondermooi ons samenzijn zou kunnen wezen. Hij sloot af met een anekdote waarin naaktheid en eeuwige hartstocht voorkwam. Dat bedierf alles. Ik heb de man een kort briefje gestuurd en daarna zijn e-mailadres geblokkeerd. Einde oefening.
Dit is tekenend voor het romantisch e-verkeer dezer dagen. Omdat het medium snel is, denkt menigeen dat de romantische stappen ook maar snel gezet moeten worden. Maar liefde laat zich niet haasten. Wie via de mail een mogelijke Geliefde ontmoet, is uitermate verrukt. Liefde, op een muisklik afstand! Zo dichtbij was het nog nooit. U mailt, de ander mailt terug, steeds meer en steeds sneller, en uw verbeelding kent geen grenzen. Nooit eerder was er iemand die zo, en nimmer kende u een ander die zus, dan dit ook nog, en dat erbij en wat een wonder dat u elkaar heeft ontmoet. Het geluksgevoel dat u zo in beslag neemt, wilt u onder woorden brengen. Wat ligt meer voor de hand dan grote woorden van liefde en hartstocht te gebruiken?
Misschien even nuchter nadenken. In woorden kunt u alles lezen wat u maar wilt. Zegt de ander bijvoorbeeld "lief" te zijn, dan wordt daarmee iets anders bedoeld dan hetgeen voor u lief is. Dat geldt ook voor woorden als verliefd, trouw, verlangen en voor-altijd. Trouw moet blijken, en de rest eigenlijk ook.
Stap voor stap is daarom de beste manier. Eerst wat mails uitwisselen, dan bellen, daarna ontmoeten. Rustig weer in de mail de draad oppakken. En de ander toch een beetje wantrouwen. Dat klinkt misschien raar, maar 't kan in de toekomst een gebroken hart voorkomen. Hoe u oprecht moet zijn in uw romantische mails en toch hetgeen u ontvangt met een kritisch oog kunt bezien, bespreek ik in deel 16.
 

Deel 16 - Waarheid en leugen

U mag niet liegen, en dat terwijl het soms zo goed zou uitkomen. Vooral als u romantisch mailt en de ander vraagt flirtend wat u voor kleren aanheeft. 't Geval wil dat u net uw comfortabele huislompen draagt, een vlek hier, een scheur daar en 't had al lang in de wasmachine gemoeten. Dient u dat nou allemaal in uw romantische mail te vermeden?
Ja en nee.
Ja, want u schrijft oprecht dat u geriefelijke huiskleren draagt. En nee, die details hoeven er niet bij. Waarheid gaat boven leugen en daar zult u blij om zijn als en indien uw romantische mails tot een ontmoeting leiden. Nu heeft u zelf een braaf mailgedrag ontwikkeld, maar dat wil nog niet zeggen dat die ander ook alleen de waarheid en niets dan de waarheid aan u schrijft. Wat nu? Ofwel: hoe kunt u die ander vertrouwen schenken en toch de mails kritisch lezen? Dat is eenvoudiger dan u denkt.
't Ligt allemaal aan het basisidee dat u van een geliefde heeft. Dat kan nogal geïdealiseerd zijn. U dagdroomt dan dat de liefde, eenmaal ontstaan, vanzelf gaat, de ander u zal begrijpen en altijd even leuk vinden en dat misverstanden laat staan ruzies uitgesloten zijn. Of u heeft nachtmerries waarin de geliefde u uiteindelijk op wrede wijze zal bedriegen, verlaten en verachten, want zo is nu eenmaal de wereld. Wie blind van vertrouwen is, gunt de ander geen moment van zwakheid. Maar wie argwanend is, zal nooit weten wat tederheid is. Ik schets even de twee uitersten, om een duidelijk beeld te geven.
De romantische mails leest u dus een paar keer door. Allereerst met de verrukking van de idealist, dan eens vol argwaan en de derde keer leert u begrijpen wat er echt staat. En denk erom: mails hoeft u niet te duiden of te analyseren (dus dames: niet voorlezen aan vriendinnen), alleen maar te lezen. Indien u langer doet over een enkele mail dan over Oorlog en Vrede, bent u er slecht aan toe.
Daarover de volgende keer. Wat te doen als romantisch mailen een obsessie wordt? U weet dat het niet normaal meer is en stoppen kunt u niet. Straks kent u de uitweg.
 

Deel 17 - Als opeens alles anders is

Al enige tijd loopt de romantische correspondentie naar wens. U mailt lief heen, de ander mailt nog liever terug. Dagdromen ontstaan. In uw maag dansen de vlinders. En dan opeens is degene die altijd precies was wat u wilde, dan opeens is hij of zij anders. Een koele aanhef, een cynisch grapje, een nare opmerking. U valt uit uw romantische cocon, en dat doet pijn.
Maar wat nu? Zomaar vragen naar het wat en hoe gaat niet. Daarvoor bent u te kwetsbaar en is de hele omgang bij nader inzien toch wat pril. Via via achter de oorzaak van de verwijdering zien te komen, is ook uitgesloten. U kent niemand anders. Afwachten lijkt ook uitgesloten. Iedere mail bestudeert u op wat er staat en misschien tussen de regels door bedoeld is. Romantisch mailen is een obsessie geworden. Help!
Tijd om in te grijpen. Straks leeft u alleen nog maar voor uw computer en dat kan altijd nog. Eerste stap: spreek met uzelf af hoe vaak u de mails opent die u zo bezig houden. Print ze niet meer uit om ze overal te lezen. Beperk uzelf. Tweede stap: maak een aparte map die u een neutrale of kalmerende naam geeft. Denk aan iets als 'archief'. Stap drie: activeer een andere mailcorrespondentie. 't Geeft afleiding, zeker als u zichzelf dwingt beleefd te zijn. Met dit driestappenplan bedwingt u uw obsessie. Maar die is nog niet opgelost. Dat gaan we nu doen.
Bedenk wat uw obsessie zou kunnen laten verdwijnen. Probeer een lijstje op te stellen. Als u diep genoeg nadenkt, ontdekt u dat niets wat de ander zou kunnen zeggen, u werkelijk rust zou kunnen geven. Achter het ander zoekt u het een, en ook daarvan betwijfelt u het waarheidsgehalte. U bent dus aangewezen op uzelf. Indien u dat inziet, bent u al bijna genezen. Zelfdiscipline (zoals boven uitgelegd) en tijd zullen de rest doen. En dan komt de dag dat u weer ontspannen kunt mailen. Hoewel, mailen? U stelt misschien liever een contactadvertentie op, waarop anderen kunnen reageren. Als u nieuw op een datingsite bent, krijgt u meestal veel mails binnen. Hoe u moet omgaan met introductiemails, leest u in deel 18.
 

Deel 18 - Als je meerdere mails hebt. Luxeproblemen

U heeft het druk en toch verlangt u naar liefde. Niet meteen iets van trouwen en kinderen erbij, maar eerder iets fijns voor op het terras en in het restaurant. Denken is doen. U plaatst een digitale oproep en de volgende dag heeft u tien, vijftien mails. Allemaal even lief en leuk. Wat nu?
Ja, dat is een luxeprobleem. Het kan best wezen dat u geen mail ontvangt of alleen een bemoedigend schrijven van uw moeder die net haar cursus e-mailen voor senioren heeft afgerond. Dan wordt het tijd om uw oproep te herzien. Het kan vast romantischer.
Op een gegeven moment moet u terugmailen. U heeft geen tijd om met iedereen uit te gaan en romances op te bouwen. Dus moet u selecteren. Wie wel, wie niet, en waarom eigenlijk?
Daar gaan we. Vertrouw alleen degenen die in de mail iets zeggen over de inhoud van uw contactadvertentie. Het hoeft maar een detail te zijn, als daaruit maar blijkt dat uw advertentie gelezen en begrepen is. Er zijn immers genoeg wanhopigen online, die dezelfde uitvoerige reactie aan iedereen sturen, in de hoop dat iemand terugmailt. Niet doen. U bent er niet om een leegte te vullen, u bent op zoek naar liefde. Of ten minste naar romantiek, de voorbode ervan.
Wantrouw ook degenen die meteen met grote woorden komen aanzetten. Geen weekendjes Parijs, samen ontbijten is ook uit den boze en kinderen krijgen doen voorlopig alleen anderen. Denk bij dit soort mails: zo gewonnen, zo geronnen. Hoeveel heeft u er nog over? Een stuk of vier, vijf. Misschien drie?
De ideale eerste mail is bescheiden van omvang (enkele alinea's), gaat in op hetgeen u in de contactadvertentie heeft gezegd en bevat gegevens over de afzender. Heeft u medegedeeld reislustig te zijn, dan is het fijn als de ander dat ook is. Aan huismussen heeft u weinig. Weet u alles van Franse literatuur, dan harmonieert u goed met taalgevoelige geliefden, niet met mensen die alleen de televisiegids lezen. Het is nooit te vroeg om op dat soort combinaties te letten, want het kan u in de toekomst veel leed besparen. Iedereen is lief en aardig, daar gaat het niet om, maar u wilt iemand die bij u past. Durf dan ook nee te zeggen.
Degenen die u eigenlijk wilde deleten, stuurt u een email terug waarin u beleefd mededeelt dat u beter aansluit bij iemand anders. Daarna blokkeert u zijn of haar e-mailadres om onnodige emotionele spanningen te voorkomen. 't Kan zo veel schelen, geloof me. Sommigen van u kijken evenwel iedere dag treurig naar hun lege inbox. Geen mail, geen romantiek, geen liefde. Ach, had u maar digitale stalkers, dan was u tenminste niet alleen, verzucht u. Voordat we daar op ingaan, is het nuttig eens naar de tekst van uw contactadvertentie te kijken. En uw profiel, zou dat de anderen we aanspreken? In deel 19 volgen praktische handreikingen.
 

Deel 19 - Durf romantisch te zijn

Wij hebben allemaal een mening, kunnen ons woordje doen en goed met iedereen praten. Via de mail en in de chatroom toetert u onbekommerd uit wat u te zeggen heeft. Behalve als het er op aan komt in de liefde. Als het de allerintiemste hartszaken betreft, slaat snel de verlegenheid toe. Zie dat positief. U weet dat het er nu om gaat en kunt er het beste van maken. Hoe, dat is de vraag waar u voor staat.
U zult ongetwijfeld de neiging hebben stoer te doen. Dat is gemakkelijker dan uw eigen verlegenheid te verdragen. De een gaat eindeloos grapjes maken, een ander verliest zich in monologen over sport en politiek en een derde zoekt opeens ruzie. Alles beter dan naar uw hart luisteren. Later als u de computer heeft uitgezet, kunt u zichzelf wel voor het hoofd slaan. Weer een kans gemist. U neigt ertoe een ex-geliefde op te bellen of dat ene mail-contact weer op te rakelen. Dat gaat tenminste gemakkelijker. Niet doen, hoor!
Als een mailcontact niet romantisch is, is dat het niet. Een harde waarheid. Maar geen verrassing. Als u in uw hart kijkt, wist u dat eigenlijk al. Gemak in de liefde is zeldzaam. Een nieuwe liefde is geen oude stoel waarin u neerploft. Moet het 'vanzelf' gaan? Ik dacht het niet. Met uw ex ging het vanzelf uit, denk maar eens terug. Mailers die u niet romantisch vindt, worden dat ook niet vanzelf.
Als u romantisch mailt, wil dat zeggen dat u zelf romantisch durft te zijn. Niet zomaar met iedereen. Niet met ex-en, niet met vriendschappelijke mailers. Alleen met degenen voor wie u iets voelt. Verlegenheid duidt op een grote gevoeligheid voor de ander. In het verlengde daarvan ligt angst. Bent u bang om het verkeerde te mailen, stomme dingen te schrijven of dom over te komen? Dan is de kans groot dat u een romantische gevoeligheid voor iemand heeft. Nu nog uitvinden hoe die ander tegenover u staat. U kunt dat met Hollandse directheid vragen. Grote kans dat die ander zich onder druk gezet voelt en dichtklapt. Wat dan? Nu komt het aan op uw romantisch uithoudingsvermogen. wat dat is, komt in deel 20 aan de orde.
 

Deel 20 - Geen directe vragen!

Spreken is zilver en zwijgen is goud. Dat kunt u helaas niet oprecht nazeggen, want uw kleine hints en suggesties worden door genegeerd door degene aan wie u zo hartstochtelijk mailt. U schrijft zo graag Parijs te willen zien, de ander wenst u per ommegaande veel plezier toe in die stad. Dan hengelt u naar complimenten door quasi-kwetsbaar over aantrekkelijkheid te schrijven. Met kerende mail krijgt u een nietszeggende kom-op-mail. Opmerkingen maken waarvan de ander jaloers moest worden, werkte evenmin. Wat nu? Maar direct vragen wat die ander van u vindt? 't Kan. Maar ik zou het niet doen.
Nee, ik zou het niet doen. Normaal weet ik graag waar ik aan toe ben en duidelijkheid verstrek ik ook met genoegen aan anderen. Dat schijnt typisch Nederlands te zijn. Rechttoe, rechtaan. Klaar. Zo ploegt men een veld om, en dan werkt de techniek uitmuntend. De Nederlandse romantiek bloeit daarmee nog niet. Enige voorzichtigheid, wat schroom en wellicht eerst denken en dan pas tot handelen overgaan, dat is hier nodig.
Natuurlijk is het mogelijk om per e-mail verliefd te raken. Het is evenwel een ander soort verliefdheid dan die in het driedimensionale leven. Hier reageert u op verschillende impulsen: wat en hoe iemand iets zegt, de geur, de beweging van een ander en vooral de ongeschreven signalen van de lichaamstaal. Bent u verliefd geraakt via de mail, dan reageerde u op woorden, die bij u allerindividueelste beelden oproepen. Die hoeft de ander niet noodzakelijkerwijs met u te delen. U kunt hints geven en opmerkingen maken wat u wilt, maar daarmee komt u er niet achter. Het is aan u om te kiezen.
Twee keuzes.
Ten eerste. U houdt al uw gevoelens van verlangens digitaal. Dan kan het moment komen dat u bereid bent alles of niets te spelen. Stuur dan een korte mail waarin u schrijft dat u verliefd bent. Spreek geen verwachtingen uit over hetgeen die ander moet doen. Alleen een mededeling is genoeg. De reactie, zo die komt, vertelt u of het alles of niets is.
De tweede keuze. Stuur het aan op een ontmoeting. Niet om een liefdesverklaring af te steken, maar om te testen of uw digitale verliefdheid in het driedimensionale leven stand houdt. Neem daar enkele ontmoetingen de tijd voor. Dan is het eerste nieuwe eraf en kent u uzelf beter. En de ander ook. Of wilt u liever een eindeloos voortdurende digitale romance. Dat heeft veel voordelen. In deel 21 meer daarover.
 

Deel 21 - Verliefd per mail. En nu?

Wat u nooit gedacht had, is gebeurd. U mailt met iemand die de Geliefde zou kunnen zijn. Dagelijks vliegen de e-mails heen en weer en 't lijkt haast te mooi om waar te zijn, zo goed als u elkaar begrijpt en aanvoelt. Te mooi om waar te zijn? Zou het werkelijk, piekert u. Misschien mailt die ander wel zo hartelijk met iedereen. Is het vriendschap of romantiek, daar wilt u achter zien te komen. Wat u nodig heeft is dit: romantisch uithoudingsvermogen.
U kunt meteen met de deur in huis vallen en vragen of die ander ook zo verliefd is. Niet doen! Dat schrikt af. Misschien is de ander nog niet zo ver. Dan komt u opeens aanzetten met botte vragen en directe suggesties. De deur waarmee u binnenviel, gaat dan meteen weer dicht en op slot, om daarna nooit meer open te gaan. Het is een cliché dat pijnlijk waar is: u heeft maar één eerste kans.
Geen directe vragen dus. Wat dan? Rustig aan, en af en toe een beetje peilen hoe die ander voelt. Dat doet u subtiel. Voorzichtig. In de vorige e-brieven heeft u vast praktische kennis opgedaan omtrent hobby's, kennissen, familieomstandigheden en vorige relaties. U deelde vanzelf ook wat voor u belangrijk was. Met deze kennis gaat u nu een beetje spelen. Dan kunt u bijvoorbeeld melden, dat deze of gene - noem hier een naam van een ex-geliefde - sinds kort weer single is. Eens afwachten of er een reactie op komt. Twee of drie mails er zelf niets over zeggen; 't kan heel goed zijn dat de ander even afwacht of u er op terugkomt. Dat doet u, door te zeggen dat de ex-geliefde een mail heeft gestuurd. Niet: u opbelde of een brief zond. Noem juist dat ene mailen, want dat deelt u met degene die jaloers moet worden. Inderdaad, de klassieke techniek. Met mate toepassen! Want als het werkt en u heeft woorden van liefde gesproken, moet u bekennen dat het allemaal gejokt is.
copyright e-Matching.nl
30000
999000
999000
999000