'e-Matching voldoet aan eisen die de privacywetgeving stelt'

Privacy e-Matching

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht (AVG). e-Matching voldoet aan de voorwaarden die die verordening stelt. Op deze pagina vindt u eerst uitleg over de omgang met zogeheten cookies en daarna de privacyverklaring.

De gebruikte cookies op e-Matching

e-Matching gebruikt drie cookies en slaat daar geen persoonsgegevens in op. De eerste twee zijn essentieel voor het functioneren van de site en vallen daarom niet onder de cookiewetgeving. Die kunt u om die reden niet weigeren. De andere cookie kunt u wel weigeren, zonder dat dat enig effect heeft op het functioneren van de site.
Cookie naam Omschrijving Duur van cookie Toestaan
SESID Houdt bij of u ingelogd bent De duur van de sessie n.v.t.
ematch Houdt bij op welke server u inlogt De duur van de sessie n.v.t.
lead Houdt bij of u via een affiliatie netwerk bij ons bent ingeschreven 14 dagen
Let op: Maakt u gebruik van meerdere browsers en (mobiele) apparaten? Dan dient u dit per browser, per apparaat aan te geven. De instelling die u kiest wordt opgeslagen in een cookie. Die instelling gaat verloren indien u die betreffende cookie handmatig verwijdert.

Privacyverklaring

Op e-Matching (handelsnaam van Focus Internet BV) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. e-Matching acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst.
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens zelfstandig of op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
e-Matching is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van e-Matching verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of die wij verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de dienst.
De instrumenten die e-Matching biedt ter uitvoering van de overeenkomst zijn: website, app, notificaties en mailings. Daarin treft u matching-voorstellen, speeddating-voorstellen, persoonlijke adviezen over aanpak en lidmaatschap en andere voor de service belangrijke meldingen. U kunt zoeken, matchen en contacten leggen via de site en daarmee met andere leden in contact komen. Een deel van de mogelijkheden is voor u gratis beschikbaar en ander deel alleen na betaling.
Op de site bent u alleen bekend onder uw zelfgekozen nickname. E-mailadres en echte naam worden niet vertoond aan de andere leden.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt:
  • Door leden zelf verstrekte gegevens: nickname, woonplaats, geslacht, leeftijd, beroep, opleidingsniveau, burgerlijke staat, kinderwens, levensbeschouwing, haarkleur, oogkleur, lengte, gewicht, rookgedrag, drinkgedrag, seksuele voorkeur, profielteksten, foto's, naam, e-mail adres, betaalgegevens.
  • De door het gebruik van de site en app ontstane gegevens: IP-adres, apparaat gegevens en cookies.
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. De medewerkers van e-Matching mogen over de inhoud niets naar buiten brengen en hebben in hun arbeidscontract daartoe een geheimhoudingsclausule staan.

Inzage, aanpassen en verwijderen

Inzage, aanpassen of verwijderen van uw gegevens kunt u zelf na inlog op uw eigen pagina of door ons daarom te verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren via uw mail adres.
U kunt zelf op elk gewenst moment aangeven of deze gegevens en eventuele foto's wel of niet zichtbaar moeten zijn voor de anderen. Bij het verwijderen van de inschrijving zijn deze gegevens per direct niet meer beschikbaar voor de andere leden.
De bij de inschrijving geregistreerde persoonsnaam, geboortedatum en geslacht kunt u niet zelf aanpassen, dat moet door ons daarom te verzoeken.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden maximaal drie jaar na verwijdering van uw profiel nog bewaard. Het doel daarvan is dat een profiel op uw verzoek kan worden teruggeplaatst en om indien daar aanleiding voor is na te gaan of u tijdens de lidmaatschapsperiode de voorwaarden van de overeenkomst heeft nageleefd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen over het bovenstaande?

Heeft u toch nog vragen inzake de privacy op e-Matching.nl, stuur een bericht of neem op andere wijze contact met ons op.
Focus Internet BV / e-Matching
Postbus 611
6500 AP Nijmegen
024-3789706
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.